Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1968 (phần 1)

Tháng 1/1968, Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 14 họp đã thông qua nghị quyết tháng 12/1967 của Bộ Chính trị, quyết định thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bộ Chính trị ra quyết định thực hiện cuộc tổng tiến công đồng loạt vào thành phố, thị xã kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng, mở đầu cho một tổng công kích, tổng khởi nghĩa, lấy chiến trường chính là Sài Gòn, Nam Bộ, Huế, trọng điểm là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng

Các tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên VTV1 vào 20 giờ 10 phút, thứ ba và thứ sáu hằng tuần. Trên kênh Truyền hình Nhân Dân, các tập phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình” sẽ được phát sóng vào 19 giờ 30 phút, thứ ba và thứ sáu hằng tuần.
90 tập của bộ phim sẽ được phát sóng đến hết tháng 3-2021.

15 COMMENTS

  1. Cán bạn ỏi ! Có dân tộc nào trên thế giói này như dân tộc VN mình kg ? Tất cả bom đạn hiện đại nhất của thế kỷ 20 Mỹ đã đem thí nghiệm ỏ VN biến VN thành đồ đá…muốn VN thành nước thuộc địa của chúng. Nhưng kg? Nhân dân VN quyết kg sộ ! Làm theo lòi kêu gọi của Bác Hồ thà hy sinh tất cả nhất định kg chiệu mất nước kg chịu làm nô lệ ..Thống nhất đất nước ta xây dựng đàn hoàn hỏn to đẹp hỏn….chi khí Việt nam thật anh hùng mà kg có nước nào trên hành tinh này làm được ! Tôi tự hào mình là ngưòi Việt nam !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here